ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสียดาย... ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์มาเกิด!

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การได้เกิดเป็น “มนุษย์” โชคดีที่สุดแล้ว
เพราะคงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
หรือแม้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เกิด ต้องอยู่เป็นสัตว์นรกชั่วกัปแน่นอน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-31 01:11
2018-02-12 01:06
2017-11-25 01:07
2017-02-18 23:41