ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย บางระจัน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วีรชนผู้กล้าหาญ
ร่วมกันต่อต้านข้าศึก จนกองทัพพม่าแตกพ่ายไปถึงเจ็ดครั้ง
เมื่อข้าศึกบุกเข้ามารุกราน ๑๑ ชาวบ้านผู้กล้าหาญ
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่
นายโชติ นางทองเหม็นถือขวานขี่ควาย นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแก้ว
ได้นิมนต์พระอาจารย์โชติ เกจิอาจารย์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวมใจกันตั้งค่ายล้อมหมู่บ้านบางระจัน จัดกำลังคนเฝ้าระวัง
หวังต่อต้านกองทัพพม่ามิให้ตีฝ่าด่านเข้ามาได้
ด้วยกำลังคนอันน้อยนิด แต่ทว่า… มีความสามัคคี
ร่วมใจกันต่อตีข้าศึกจนแตกพ่ายกลับไปถึงเจ็ดครั้ง
และนี่คือ วีรกรรมอันหาญกล้าของชาวบ้าน บางระจัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-10-14 01:07