ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารานุกรมทันโรคเล่ม 1

ผู้แต่ง: รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ธรรมชาติของโรคต่างๆ ซี่งมีลักษณะจำเพาะของแต่ละโรค ช่วยให้เราหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค รู้จักวิธีหาทางดูแลรักษาหรือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับภาวะเจ็บป่วยได้อย่างมีความสุข

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-25 01:07